| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Ungheni

 

Raionul Ungheni este amplasat geografic în partea de centru-vest a Republicii Moldova şi are ca vecini raioanele: Nisporeni, Călăraşi, Teleneşti, Sîngerei şi Făleşti. În partea de vest se mărgineşte cu rîul Prut care constituie frontiera de stat între România şi Republica Moldova, iar în anul 2007 – şi hotarul cu Uniunea Europeană.

Suprafaţa totală a raionului este de 108,3 mii hectare, dintre care: 49,9 mii ha – suprafaţă agricolă, 28,8 mii ha – păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 4,7 mii ha – resurse acvatice.

Populaţia conform datelor recensămîntului din anul 2004, este de 110,5 mii locuitori, densitatea medie – 102 persoane pe km2.

Ponderea populaţiei cu vîrstă aptă de muncă constituie 61,8 %. Vîrsta medie a populaţiei este de 34,3 ani: bărbaţi - 32,7 ani, femei – 35,9 ani.

Relieful  raionului Ungheni este specific podişului Moldovei Centrale şi se caracterizează prin zone de dealuri joase, văi largi, lunca Prutului mijlociu.

Clima este temperat continentală, ca şi în întreaga Republică. Iarna este blîndă şi scurtă, vara este călduroasă şi lungă. Temperatura medie anuală a raionului este pozitivă şi oscilează între 8 ° C şi 9 ° C. Cantitatea medie anuală de precipitaţii oscilează între 350 şi 380 mm.

          Principalele tipuri de sol sînt: ceornoziomul, soluri de tipuri cenuşii, de pădure şi calcaros. Predomină solurile de ceornoziom – 75-80 %. Bonitatea medie a terenurilor agricole după structura solului e de 61 puncte. Rezervele de humus în stratul de sol au o grosime de peste 1 metru.

Reţeaua Hidrologică constituie 2706 hectare şi este reprezentată, în primul rînd de rîul Prut, care străbate raionul pe o lungime de 80,3 km, de 9 afluenţi şi 132 de iazuri. Pentru localităţile rurale apele subterane sunt principala sursă de apă potabilă de uz gospodăresc. Acestea ies la suprafaţă prin 6170 de fîntîni (70 arteziene) şi 67 de izvoare. Majoritatea sînt îngrijite şi amenajate.

Potenţialul economic al raionului Ungheni este complex, remarcîndu-se, în mod special, agricultura - sector cu largi rezerve şi posibilităţi, determinate de calitatea solului, de factorii de climă şi resursele umane. Agricultura este o ramură cu tradiţii în raion şi activităţile sunt axate pe cultivarea culturilor cerealiere, tehnice, legumicole, a fructelor, viţei de vie, pentru creşterea vitelor, a porcinilor şi a  păsărilor.

         Industria de procesare a producţiei agricole este reprezentată de agenţii economici care prelucrează materia primă în unităţile de morărit, de panificaţie şi combifuraje, în întreprinderile de producere a mezelurilor, a conservelor din fructe şi legume, a băuturilor alcoolice şi răcoritoare. O pondere de peste 80 % în industria raionului Ungheni o are pregătirea fibrelor, filarea, fabricarea de covoare şi preşuri.

         Tradiţională pentru raion este şi producerea obiectelor de ceramică. La Ungheni activează de peste jumătate de secol fabrica de ceramică artistică.

        Telecomunicaţiile şi utilizarea surselor informaţionale reprezintă un domeniu care, din an în an  înregistrează tot mai mari progrese. Diversitatea şi calitatea acestor servicii a crescut considerabil. Sistemul bancar este reprezentat de 11 filiale ale băncilor din Republica Moldova.

Oportunităţi de afaceri

Pentru a atrage investiţii de capital străin şi autohton, raionul oferă multiple avantaje:

-                 Sistemul zonei Economice libere (ZEL) „Ungheni-Business”;

-                 Resurse naturalе;

-                 Materii prime ieftine;

-                 Poziţia geografică (la frontieră cu uniunea Europeană);

-                 Cadrul legislativ menit să creeze condiţii favorabile dezvoltării afacerilor;

-                 Achiziţionarea de drepturi de proprietate industrială şi intelectuală.

În raion există multe oportunităţi de a investi în agricultură, industrie, turism, servicii.     

Obiective turistice

-                 Muzeul de istorie şi etnografie Ungheni;

-                 Muzeul comunei Pîrliţa;

-                 SA „Ceramica – Ungheni”;

-                 SA „Moldabela”;

-                 Biserica „Aleksandr Nevski”;

-                 Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, Rădenii Vechi;

-                 Fortificaţia militară medievală din Semeni;

-                 Troiţa martirilor neamului.

Raionul Ungheni are 33 primării în: 12 sate, 19 comune şi două oraşe: Ungheni şi Corneşti.

 

Hatra raionului Ungheni

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 4712 (12476621) Unice 579 (210983)