| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Şoldăneşti

Raionul Şoldăneşti este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova. În partea de nord şi nord–vest, raionul are hotare administrative cu raionul Floreşti, la sud-vest cu raionul Teleneşti, la sud şi sud-est cu raionul Rezina, la est cu UAT din stînga Nistrului.

Suprafaţa totală a raionului constituie 59836,67 ha, inclusiv: terenuri arabile - 32351,54 ha, plantaţii perene - 3543,78 ha, păşuni - 4760,80 ha, plantaţii forestiere - 11557 ha, 43 obiecte acvatice cu suprafaţa oglinzii apei de 843 ha.

Populaţia raionului constituie 41,6 mii persoane, dintre care 83% locuiesc în localităţile rurale. Populaţia pe teritoriul raionului este amplasată neuniform, 17% din populaţie trăieşte la oraş şi 83% la sat. Raionul Şoldăneşti se caracterizează printr-o densitate a populaţiei relativ joasă, 75 locuitori/km2, media pe raioanele republicii fiind 90 locuitori/km2.

Din componenţa raionului fac parte 33 localităţi, concentrate în 23 primării (1 oraş, 6 comune, 16 sate).

Teritoriul raionului este situat în limitele Podişului Nistrului, relieful este moderat fragmentat şi reprezentat prin podişuri, dealuri joase şi vîlcele largi, iar interfluviile au formă de şiruri deluroase. Pe alocuri se întîlnesc dealuri izolate în formă de cupolă. Altitudinile absolute sunt cuprinse între 200-300 m. Altitudinea maximă deasupra mării 338 m, (dealul Zahorna).  Pe povîrnişuri sunt răspîndite eroziuni şi alunecări de teren.

Pe teritoriul raionului solurile se caracterizează prin fertilitate înaltă în special predomină cernoziomurile tipice, levigate, obişnuite şi carbonatate, soluri cenuşii şi cenuşii închise de pădure. Bonitatea medie a solului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii Moldova este de 74 puncte, media pe raioanele republicii fiind de 63 puncte.

Printre principalele resurse minerale aflate pe teritoriul raionului se evidenţiază resursele nemetalifere, cea mai mare parte a rezervelor se află în apropierea com. Mihuleni - zăcăminte de calcare, com. Olişcani – pietriş, în apropierea or. Şoldăneşti, com. Olişcani, Mihuleni, Vadul-Raşcov - argile, com. Alcedar, Dobruşa, Răspopeni - nisipuri.

Clima este temperat-continentală, temperatura medie a lunii ianuarie -4,50С, iulie +210С, cantitatea medie anuală de precipitaţii constituie 500-560 mm.

Hidrografie. Teritoriul raionului este traversat de rîul Ciorna, afluentul rîului Nistru. Se întîlnesc multe izvoare de apă potabilă, apele subterane se află la adîncimile cuprinse între 0,5 m şi 10-15 m.

Fiind un raion preponderent agrar, eforturile principale sunt concentrate asupra susţinerii şi dezvoltării direcţiilor prioritare ale agriculturii.

     Reeşind din principiul de asigurare cu elemente de infrastructură oraşul Şoldăneşti este numit oraş-reşedinţă iar după nivelul de deservire si capacitatea obiectelor de deservire socială oraşului i se atribuie rangul IV.

Hatra raionului Şoldăneşti

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 239 (7795622) Unice 98 (176078)
Generic ViagraBuy Viagra Weight Loss medicinesBuy CialisOnline ViagraMedicines online. Viagra and CialisFrance CigarettesEU CigarettesMarlboro CigarettesUSA cigarettes