| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Sîngerei

Raionul Sîngerei este situat în partea de nord a Moldovei, la o distanţă de 110 km de la capitala Moldovei. Se învecinează: la nord cu raionul Drochia, la est cu Floreşti, la sud cu raionul Teleneşti şi la vest cu raionul Ungheni.

Suprafaţa totală a raionului este de 1033 km2. Din suprafaţa totală: 54981 ha sunt terenuri agricole; 11239 ha - păduri şi fîşii forestiere; 48757 ha - teren arabil, 3265 ha - ape de suprafaţă.

Numărul populaţiei totale este de 87152 persoane. Din numărul de locuitori 42 425 sunt bărbați și 44 727 - femei. Structura etnică a populației raionului este astfel: români - 86,4%; ucraineni - 9,7%; ruşi - 3,5%; găgăuzi - 0,1%; bulgari - 0,1%; alte etnii - 0,2%.

Geografic, raionul Sîngerei este situat în stepa Bălţului şi reprezintă o cîmpie deluroasă. Aici sunt întîlnite resurse naturale de nisip, argilă.

Hidrografie: Raionul este străbătut de rîurile Cubolta, Răut, Soloneţ, Ciulucul de Mijloc. Aprovizionarea cu apă a populaţiei raionului se bazează în linii generale pe fîntîni – 5700, şi 17 fîntîni arteziene.

Raionul Sîngerei are 70 localități dintre care: 2 orașe, 24 comune și 44 sate.

Formaţiunea teritorial-administrativă, atestată sub numele de raionul Sîngerei, a fost înfiinţată la 11 noiembrie 1940, în baza unei hotărîri a Sovietului Suprem a RSS Moldoveneşti, la cîteva luni după ce trupele ruseşti au intrat în spaţiul dintre Nistru şi Prut.

Iniţial, în componenţa lui intrau doar o parte din localităţile actuale, celelalte aparţinînd raionului Chişcăreni, care mai tîrziu a fuzionat cu raionul Sîngerei. Drept centru administrativ al noii structuri a fost numit orăşelul Sîngerei. Localitate situată la nordul republicii Moldova, la 114 km de or. Chişinău şi 25 km distanţă de or. Bălţi.

Oraşul Sîngerei este situat în nordul Republicii Moldova, reședința Raionului Sîngerei, la aproximativ 25 km sud-est de municipiul Bălţi. Conform datelor ultimului recensămînt de la 5 octombrie 2004, populația orașului era de 12.665 persoane.

Sîngerei este situat pe malul stîng al rîului Ciulucul-Mare și pe automagistrala Chişinău-Cernăuţi, la 114 km de capitala republicii.

Pentru prima dată Sîngerei este menționat într-un document din 1586. În anul 1675, ultimul deținător de moșii din Sîngerei, Ioan Kalmuţki, s-a refugiat în Polonia împreună cu Ştefan Vodă Petriceico și acolo a fost recunoscut nobil polonez de regele Ioan III al Poloniei. După anexarea Basarabiei la Rusia, proprietara moșiei Sîngerei devine familia Keşco, care a deținut această proprietate pînă la mijlocul sec. XIX. Prima școală primară s-a deschis în localitate în anul 1903.

În anul 1965 capătă denumirea de Lazovsc, în numele revoluționarului Serghei Lazo, însă la sfîrșitul secolului XX își recapătă denumirea sa veche de Sîngerei. Din anul 2001, Sîngerei are legături de înfrățire cu orașul Hîrlău din România.

Orașul Sîngerei are o suprafață de 83,37 km², cea mai mare parte fiind constituită din terenuri cu destinație agricolă, care ocupă în jur de 5.700 ha sau circa 70%. Resursele acvatice ale orașului sunt formate de rîul Ciulucul Mare, care intersectează orașul, și de 8 iazuri și heleștee cu o suprafață totală de peste 50 ha, cel mai mare iaz are o suprafață de 21,6 ha.

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 2731 (12443925) Unice 516 (210815)