| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Ocniţa

Raionul Ocnița este o unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova, fiind situat în partea de nord-est a acesteia, la o distanţă de 236 km de capitala republicii, şi se învecinează cu Ucraina (regiunile Cernăuţi şi Viniţa). În raionul Ocnița (la Naslavcea) se află extremitatea nordică a Republicii Moldova.

Raionul are o suprafață de 67 mii km² dintre care ponderea terenurilor agricole constituie  45897 ha.

Populaţia raionului este de 60 mii locuitori (moldoveni/români - cca 60 %, ucraineni - cca 30 %, ruși - cca 5 % și romi, în special în Otaci - cca 5 %). Populaţia urbană constituie 19279 locuitori, populaţia rurală – 37231 locuitori iar densitatea populaţiei este de circa 56 locuitori la km².

Raionul include 3 orașe și 18 comune (cuprind 30 sate, inclusiv reședințele de comună).

Scurt istoric

Ocniţa este un raion specific nordului  ţării şi are o istorie interesantă, scurtă, dar care cuprinde  evenimente istorice şi sociale de o importanţă deosebită. Dacă raionul Ocniţa, creat  la 11 noiembrie 1940, conform Hotărîrii Comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), ca structură administrativ-teritorială n-ar fi trecut  prin  perioade de transformări, uneori neîndreptăţite,  fiind lipsit de statutul de raion (anii 1962 – 1975), (1979 – 2003), astăzi ar fi fost o unitate administrativ-teritorială cu o infrastructură economică avansată şi un nivel socio-cultural şi turistic înalt, ce ar corespunde  corespunde întocmai standardelor  europene contemporane.

Între anii 1975 – 1991,   Ocniţa se considera un  raion industrial-agrar, unde 60 la sută din volumul global al producţiei îl constituia industria, iar 40  la sută agricultura. Odată cu destrămarea  URSS şi proclamarea independenţei  Republicii Moldova în 1991 şi trecerea la economia de piaţă, structura şi aspectul de dezvoltare a raionului s-a schimbat radical.

Povara pusă pe umerii administraţiei publice nou-formate, s-a dovedit a fi peste măsură de grea. Au crescut enorm datoriile raionului, au început să fie închise întreprinderi. Lipsea voinţa, dar şi posibilitatea  conducătorilor de întreprinderi de a asigura relansarea, restructurarea potenţialului economic. S-a micşorat considerabil fluxul de investiţii – unica şansă de redresare a economiei.

Avalansă de probleme, caracteristice perioadei de tranziţie la economia de piaţă, ce s-au  acumulat din fostul judeţ Edineţ a pus sarcina primordială în faţa aparatului Preşedintelui raionului, serviciilor subordonate Consiliului raional,  de  a orienta  corect  activitatea economică  şi a îmbunătăţi calitativ  nivelul de trai al oamenilor din teritoriul administrat. A fost creat un mediu favorabil de către autorităţile publice locale pentru încurajarea iniţiativei private, dezvoltarea întreprinderilor mici viabile.

Sarcinile de bază care şi le-a înaintat conducerea raionului au fost dezvoltarea sectorului agrar, prelucrarea terenurilor agricole şi consolidarea lor, deschiderea staţiunilor de maşini tehnologice, restabilirea sectorului zootehnic, trecerea la noile forme de organizare a relaţiilor în condiţiile economiei de piaţă, ceea ce a dus la creşterea bugetului raionului şi într-un final la redresarea situaţiei acestuia.

Este de menţionat, că natura a înzestrat acest colţ  de pămînt cu oameni harnici, înţelepţi, modeşti şi gospodari, mîndri şi inteligenţi. Datorită  înaltei  responsabilităţi a primăriilor, a agenţilor economici şi a conducătorilor de instituţii, folosind diverse pîrghii  administrative locale, raionale şi centrale, s-a schimbat radical imaginea obiectelor de menire socială.

Oraşul Ocnița este centrul administrativ al raionului cu același nume, situat la 230 km de Chişinău. Are circa 9.300 locuitori. Ocnița este un important nod feroviar - orașul a fost fondat în sec. XIX ca stație de cale ferată. În anul 1946 satul Ocnița devine localitate de tip orășenesc. Peste un an, datorită volumului de lucru și utilării tehnice, stația de cale ferată a fost aderată la clasa întâi. În anul 1975 Ocnița devine centru raional. În anul 1994 primește statutul de oraș și intră în componența județului Edineţ. Din anul 2003 orașul Ocnița redevine centru raional.

Hatra raionului Ocniţa

 

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 2531 (8344223) Unice 155 (180274)
Generic ViagraBuy Viagra Weight Loss medicinesBuy CialisOnline ViagraMedicines online. Viagra and CialisFrance CigarettesEU CigarettesMarlboro CigarettesUSA cigarettes