| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Nisporeni

Raionul Nisporeni se află în partea de centru-vest a Republicii Moldova, în zona codrilor, la 70 km de Chişinău. La nord se învecinează cu raionul Călăraşi, la sud cu raionul Hînceşti, la vest cu raionul Ungheni şi România, la est cu raionul Străşeni. Raionul Nisporeni este situat în cadrul podișului Moldovei centrale iar în partea de vest se mărginește cu rîul Prut, care constituie granița dintre România și R. Moldova.

Suprafaţa raionului constituie 62,9 mii ha, din care terenuri arabile -19,0 mii ha, plantaţii multianuale – 7,8 mii ha, terenurile fondului silvic de stat- 21,4 mii ha, terenurile fondului apelor de stat – 1,5 mii ha. 

Populaţia totală, conform datelor recensămîntului din anul 2004, constituie 64 924 persoane, din care 32088 bărbaţi şi 32836 femei. De naţionalitate moldoveni – 95,3 %. În zona rurală locuiesc 81,4 % din numărul total, iar în zona urbană – 18,6 % persoane.

Relieful raionului este variat, complicat şi deluros, fragmentat de văi adînci și hîrtoape de 150-250 m cu versanți priporoși și abrupți pe care se dezvoltă numeroase alunecări de teren și ravene. Raionul Nisporeni este situat pe partea cea mai înaltă a podișului și anume pe podișul codrilor, foarte faimoase prin fragmentarea puternică de care dispune. Împrejurimile lor amintesc un relief premontan. În partea de vest a Codrilor este situat cel mai înalt deal din țară, "Dealul Bălănești", care se află la 19 km depărtare de raionul Nisporeni. Înălțimea acestui deal este de 429,5 m și reprezintă altitudinea maximă din R. Moldova.

Relieful din cadrul raionului continuă să se formeze și în prezent. Formele principale de relief cu altitudini mari cum sunt podișurile, platourile, dealurile au aparut și s-au format în urma mișcărilor tectonice de ridicare mai intensive iar relieful cu altitudini mai mici au suferit mișcări tectonice moderate.

Pe teritoriul raionului se exploatează materiale pentru contrucție, precum calcarele, argilele, deatomitele și nisipurile, precum și depunerile de pietriș și prundiș, care datorită eroziunii sînt dezvelite în valea Prutului și ale afluenților acestuia. De obicei aceste depozite se dispun aproape pe întreaga suprafață terestră ceea ce înlesnește exploatarea lor prin cariere deschise. Sînt răspîndite și zăcămintele de argile, silem care se folosesc pentru producerea cărămizii și a țiglei.

Clima raionului Nisporeni, ca și în întreaga republică, este temperat-continentală. Iarna este blîndă și scurtă, vara este călduroasă și lungă. Temperatura medie anuală a aerului pe întreg teritoriul este pozitivă, în partea centrală a republicii constituie +90C, +100 C. Cantitatea medie anuală de precipitații oscilează între 380-550mm. Căderea precipitațiilor se caracterizează printr-o mare instabilitate în timp.

Solurile: În raionul Nisporeni solurile constituie principala bogăție naturală. Circa 80% din teritoriul raionului este acoperit cu cernoziomuri. Deși este destul de răspîndită eroziunea și pe alocuri salinizarea, predomină totuși solurile fertile.

Stratul de sol din raion are grosimea de 1m pe o suprafață de un hectar, conține în medie 240 tone de humus, 15 tone azot, 19 tone fosfor, 204 tone de potasiu, precum și o cantitate importantă de microelemente, cupru, zinc, mangan, molibden ect.

Hidrografie: În raionul Nisporeni, cel mai mare rîu este Prut și mai sunt 3 rîuri mai mici: Nîrnova, Lăpușna și Cogîlnic. Există totodată 45 de iazuri care ocupă o suprafață 1580 hectare. Din apele subterane fac parte izvoarele fîntînile și apele minerale (Hîncu).

Raionul primește o cantitate mică de precipitații atmosferice, iar evaporarea din cauza temperaturilor ridicate în perioada caldă a anului este mai mare. De aceea toate bazinele acvatice au un debit mic, rîurile și bazinele artificiale au un debit mai mare primăvara în perioada topirii zăpezilor și după căderea unor ploi abundente.

În raionul Nisporeni au fost construite 45 iazuri ce cuprind 580 de hectare. Bazinele acvatice menționate au repartiție neuniformă pe teritoriul raionului dar ele se găsesc aproape în fiecare sat în număr de 2 sau 3 iazuri. Majoritatea iazurilor sînt construite în văile rîulețelor mici cu curgere permanentă sau temporară.

Scurt istoric

Prima atestare documentară a localităţii Nisporeni este reflectată în cartea de hotar semnată de domnitorul Moldovei Gaspar Vodă la 4 ianuarie 1618. Ocupaţia de bază a localnicilor era agricultura şi vînatul. O ramură aparte era cultivarea viţei de vie şi pomicultura.

La nivelul anului 1868 în Nisporeni erau 4 uscătorii de fructe, 20 mori de vînt, 3 mori cu cai, 340 de crame şi teascuri, un atelier de produs butoaie. Potenţialul înalt eolian şi existenţa morilor de vînt din secolul XIX au stat la baza elaborării stemei şi drapelului oraşului în 2005.

În anul 1940, pentru o perioadă scurtă, oraşul Nisporeni devine centru administrativ al raionului cu acelaşi nume, ca să revină la acest statut în 1967.

În perioada anilor 1960-1970 se construiesc mai multe edificii sociale (cîteva şcoli, grădiniţe şi un spital). Către sfîrşitul anilor 1980 în oraş funcţionau mai multe întreprinderi industriale: 2 fabrici de vinuri, o fabrică de lactate, una de conserve, o fabrică de producere a cărămizilor, o mini-fabrică de confecţii, cîteva organizaţii mari de construcţii şi o puternică bază auto.

În anii 1989-1990, în oraş s-au desfăşurat mai multe cenacluri şi manifestaţii de renaştere naţională. În perioada de tranziţie majoritatea întreprinderilor şi-au redus esenţial volumul de producţie, iar unele şi-au întrerupt activitatea. Perioada dată s-a caracterizat cu migraţia masivă a populaţiei peste hotare şi reducerea numărului de locuitori, scăderea nivelului de trai.

Începînd cu anii 2002-2003, în raion încep să se dezvolte noi afaceri, graţie surselor financiare parvenite de peste hotare de la cetăţenii raionului. Unul din cele mai marcante evenimente ale istoriei localităţii este acordarea oraşului statutului de scaun episcopal. Acest eveniment s-a produs în noiembrie 2005 odată cu hirotonia  arhimandritului Petru de la Mănăstirea Hîncu, în postul de episcop de Nisporeni, vicar al Mitropoliei Chişinăului şi întregii Moldove.

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 445 (7870289) Unice 221 (177002)
Generic ViagraBuy Viagra Weight Loss medicinesBuy CialisOnline ViagraMedicines online. Viagra and CialisFrance CigarettesEU CigarettesMarlboro CigarettesUSA cigarettes