| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Leova

Raionului Leova este situat în partea de Sud-vest a Republicii Moldova, la 100 km de capitala republicii, or. Chişinău.. Se învecinează: la Nord cu raionul Hînceşti, la Est cu raionul Cimişlia şi UTA Găgăuzia, la Sud cu raionul Cantemir, la Vest cu România ( judeţul Vaslui).

Suprafaţa totală a raionului constituie 76,5 mii ha, inclusiv: terenuri arabile - 37,1 mii ha; păduri - 10,1 mii ha; imaşuri - 13,6 mii ha; terenuri ocupate cu apă - 1,6 mii ha.

Populaţia totală la 01.01.2007 era de 51,808 mii locuitori din care: în mediul urban locuiesc 27,7 % iar în mediu rural - 72,1 % din locuitori. Densitatea populaţiei este de 68,67 locuitori/km2.

În componenţa raionului intră 39 localități, dintre care 2 orașe: Leova şi Iargara, 23 comune și 14 sate.

Scurt istoric

Raionul Leova a fost înfiinţat la 11 noiembrie 1940.

Oraşul Leova, ca vechi centru comercial, era redat pe majoritatea hărţilor vechi ale Moldovei din secolele XVIII-XIX. El se află în calea drumurilor principale vechi, de legături comerciale, îndreptate spre Est şi Vest, care ulterior, sporindu-şi importanţa ,au creat reţeaua actuală de drumuri publice în zonă, în Republica Moldova şi România.

Istoria oraşului Leova începe din secolele XIV-XV. Conform catalogului istoric, Ştefan, Voievodul Moldovei, printr-un ordin emis la Suceava la 13 martie 1489, întăreşte o bucată de pămînt în hotarul Alboteştilor, la gura Săratei, pentru un loc de sat, acesta fiind vîndut cu 80 zloţi tătăreşti lui pan Lupe, armaş. Mai apoi întareşte o selişte peste Prut, unde a fost tîrgul Sărăţii, din sus de gura „ Sărăţii ", cu hotarul pînă la Troian. Anume atunci, în anul 1489 se şi pomeneşte prima dată de viitoarea localitate Leova. Răscolind filele de istorie, mai aflăm că la 23 ianuarie 1495 la Huşi, Ştefan, Voievodul Moldovei, încredinţează slugilor sale Leova şi fratelui acestuia Petru un teren în apropierea rîului Sărata. Deci putem conchide că şi anul  1489 şi anul 1495 pot fi considerate drept date de fondare a oraşului Leova. Alte documente mărturisesc că denumirea oraşului provine de la adunăturile de oameni care aveau un trai nomad, dar care prin secolul XV s-au aranjat cu traiul pe acest mal de Prut. Veniţi de prin alte locuri, oamenii se numeau lipoveni, iar cu timpul au ajuns a-şi zice leoveni, pentru că în anul 1803, cînd aici erau deja 114 case de locuit, localitatea în care oamenii s-au adăpostit permanent a început a se numi Leova. Statutul de oraş localitatea l-a primit în 1940.

Prima şcoală pentru copiii leovenilor a fost deschisă în 1895. Conform datelor din 1923 tîrguşorului Leova îi revenea o suprafaţă de 169 ha, avea 16 căi de comunicare, 2 pieţe şi o grădină publică, artera principală de atunci numindu-se strada Chisinăului. La începutul sec. XX în tîrguşor erau trei şcoli primare, un liceu evreiesc, trei bănci. Tîrgul mai dispunea de două oloiniţe, două mori cu aburi, o instalaţie de preparare a apei gazoase. La începutul secolului erau în localitate şi edificii de cultură: o sală de teatru şi cinema, o bibliotecă. Către anul 1904 oraşul Leova intră în componenţa judeţului Ismail. El avea o populaţie de 3422 de locuitori, dintre care 2100-moldoveni, 500-ruteni si 800 de evrei. Oraşul era şi punct vamal spre România, prin care anual se importau în Basarabia mărfuri în sumă de 1400 de ruble şi se exportau în sumă de  1800.

Atracţii turistice

Pe teritoriul raionului Leova fondul ariilor naturale protejate de stat include 4 obiecte şi complexe naturale cu valoare incontestabilă pentru conservarea biodiversitaţii şi care de asemenea prezintă interes turistic deosebit:

  • Rezervaţia natural - silvică; Rezervaţia “Osteanova” cu suprafaţa de 112.2 ha, amplasată în ocolul silvic “Hîrtop”
  • Rezervaţia natural - mixtă; ecosistemul acvatic “Lebăda Albă” cu suprafaţa de 30 ha, amplasată în lunca cursului inferior al rîului Prut, la nord-vest de oraşul Leova, deţinator funciar fiind Primăria Leova.
  • Arii cu management multifuncţional. Lunca inundabilă cu vegetaţie de baltă, suprafaţa fiind de 50 ha amplasată în lunca inundabilă a rîului Prut, lîngă rezervaţia naturală “Lebăda Albă”, deţinător funciar fiind Primăria Leova.
  • Monument al naturii - arbore secular. Ştejar penduculat amplasat în oraşul Leova, str. Gorghi 8, deţinător funciar Primăria Leova. Arborele are vîrsta de 213 ani.

Alte locuri istorice, ce reprezintă un interes turistic deosebit sînt:

  • Valul lui Traian, care-şi începe cursul din satul Filipeni, trece prin s. Troiţa şi urmează drumul spre raionul Cimişlia. Acest monument istoric datează de pe vremea războaielor daco-romane.
  • Biserica de lemn de la Covurlui. Această biserică este construită din lemn, fiind zidită în 1805, închisă în 1959 şi redeschisă în 1989. Menţionăm că în R. Moldova au mai rămas doar 7 biserici din lemn. Bătrînii afirmă că a fost ridicată de turci, dar care mai păstrează vechea tradiţie de artă românească şi acum în secolul XXI.
  • Biserica cu hramul Sf. Voevozi Arh. Mihail şi Gavriil din s. Tomai. Biserica este construită din cărămidă, grosimea pereţilor - 1 m, în stil romano-bizantin, după modelul bisericilor din Rusia sec. XVII. Au construit-o meşterii genovezi din Orhei şi Akkerman. Este formată din 6 cupole: 4 mici, una mare în mijloc şi alta mare în faţă. În timpul războiului n-a avut de suferit, au fost ţiniţi 500-600 prizonieri nemţi.
  • Biserica Sf. Nicolae din s. Tigeci, r. Leova. Biserica e construită din cărămidă albă. E o biserică frumoasă care se vede din depărtare: înălţimea - 22 m, e construită în formă de cruce avînd două cupole mari şi patru mici. În biserică există icoane cu inscripţii destul de vechi, din sec. XVIII. Ea a fost construită pe locul vechi şi în jurul ei sînt cîteva morminte a ctitirilor bisericii vechi.
  • Biserica cu hramul Sf.Voevozi Mihail şi Gavriil din s. Borogani. Biserica veche a fost zidită în anul 1811 din lemn. Lucrările la biserica nouă au început în 1989, după un proiect din regiunea Lvov. În 1990 a fost construită biserica, la fundament e piatră din but, pe din afară e cărămidă din silicat şi în interior cărămidă roşie. În anul 1990 a fost sfinţit locul şi pusă piatra de temelie de către mitropolitul Vladimir al Moldovei, cu participarea preoţilor din Republica Moldova. Lucrările din interior şi exterior s-au finisat în anul 1994. Are 9 metri în lăţime şi 26 m în lungime. În 1993 au avut loc lucrările de tencuială şi în 94 a fost pictată

 Hatra raionului Leova

 

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 2110 (9153503) Unice 307 (186210)
Generic ViagraBuy Viagra Weight Loss medicinesBuy CialisOnline ViagraMedicines online. Viagra and CialisFrance CigarettesEU CigarettesMarlboro CigarettesUSA cigarettes