| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Hînceşti

Raionul Hînceşti este situat în partea centrală a Republicii Moldova, în zona Codrilor. Centrul rezidenţial este or. Hînceşti, situat la o distanţă de 35 km de capitală şi 120 km de Iaşi (România). Se învecinează cu raioanele Ialoveni, Cimişlia, Leova, Nisporeni şi România.

Suprafaţa raionului este de 1483,4 km2, ceea ce constituie 4,6% din teritoriul Republicii Moldova.

Populaţie: Numărul de locuitori este de 119,4 mii persoane, clasîndu-se pe locul III în ţară. Populaţia urbană constituie 11% din numărul total. Densitatea populaţiei este de  95,74 locuitori/km2

Relieful este predominant colinar cu înalţimi cuprinse între 100 şi 350 m. Relieful raionului este diferenţiat pe trei zone: zona codru - păduri deluroase; zona păduri stepă deluroase; stepa Prutului.

Zona codru - păduri, se caracterizează prin relief destul de complicat. De la nord la sud, teritoriul zonei este intersectat de rîul Cogîlnic cu rîuleţul Galbena.

Zona păduri - stepă, se caracterizează prin relief mai liniştit. De la nord la sud teritoriul zonei este intersectat de rîul Lăpuşniţa şi rîul Sărata – afluent al Prutului.

Zona de stepă a Prutului este caracterizată prin relief mai liniştit şi puţin împădurit. Această zonă este intersectată de rîul Călmăţui, care din turcă se traduce – „Albie uscată”.

Clima este continental-moderată, deosebindu-se printr-un caracter instabil. Temperatura medie a aerului este egala cu +90C. Temperatura minimă absolută se înregistrează în luna ianuarie (–30, – 320 C), iar cea maximă – în luna iulie (+39, + 400C).

Solul: Teritoriului raionului îi corespunde o suprafaţă neomogenă de cernoziom, parţial degradată; unele părţi conţin soluri argiloase, altele sînt întretăiate de văi şi eroziuni.

Hidrografie: Principalele rîuri care trec pe teritoriul raionului sunt Prut, Lăpuşniţa şi Cogîlnic.

Raionul Hînceşti are în total 63 localităţi, inclusiv 1 oraş – Hînceşti şi 62 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 9 primării.

Atractii turistice

Teritoriul raionului Hînceşti, cu cca 34 mii ha de păduri secular, este unul dintre cele mai împădurite din ţară, cca18,3% din suprafaţa împădurită este conservată sub diverse forme de arii naturale protejate. Cele mai mari ca suprafaţă sunt:

  • Rezervaţia peisagistică „Pădurea din Hînceşti”;
  • Rezervaţiile naturale de plante medicinale (Sărata Galbena, Logăneşti).

Pe teritoriul raionului sunt 2 izvoare cu apă minerală (Nemţeni, mănăstirea Hîncu) care în diferite perioade au fost captate şi îmbuteliate sub mărci cunoscute.

Pînă azi, în majoritatea localităţilor rurale s-au păstrat vetre medievale. La Stolniceni se găseţte una dintre cele mai mari cetăţi geto-dacice din pămînt (sec. IV-III i.e.n.). Cercetările arheologice au descoperit mai multe elemente ale culturilor popoarelor autohtone, precum şi ale celor migratoare. La Lăpuşna s-a conservat partea subterană a unei vechi reşedinţe domneşti de la „vama de pe Marele drum tătăresc”. Astfel, în centrul satului s-au păstrat hrubele subterane ale fostei vămi din sec. al XV-lea.

Pe teritoriul comunităţilor rurale din Hînceşti sunt înălţate 39 de edificii de cult creştin ortodox, inclusiv cea mai sudică biserică din lemn din Moldova (s. Cotul Morii).

Hatra raionului Hînceşti

 

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 4313 (12476222) Unice 568 (210983)