| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Descrierea generală a raionului Glodeni

Raionul Glodeni este situat în nord-vestul republicii, în lunca Prutului. Distanţa de la Glodeni pînă la Chişinău, capitala republicii, este de 168 km. Acesta se învecinează la nord-est cu raionul Rîşcani, în partea de sud-est cu raionul Făleşti, iar la vest cu România.

Suprafaţa teritoriului raionului constituie 75,4 mii hectare, dintre care terenuri agricole – 56,8 mii hectare, inclusiv pămînt arabil – 41,4 mii hectare, livezi – 2,2 mii hectare, vii – 794 hectare.

Populaţia raionului este de 64,6 mii locuitori (la 1 ianuarie 2005). Populaţia de bază o constituie moldovenii - 52611 locuitori. De sute de ani alături de ei trăiesc pe aceste meleaguri ruşi, ucraineni, polonezi, romi şi alte naţionalităţi. Populaţia rurală - 52,1 mii locuitori, populaţia urbană - 12,5 mii locuitori. Densitatea populaţiei este de 76,59 locuitori/km².

Numărul unităţilor administrativ-teritoriale locale: 1 oraş, 18 comune care au în componenţă 33 de localităţi.

Clima este temperată continentală. Temperatura medie anuală +8,5oС. Temperatura medie în ianuarie - 4,5oС, în iulie +20,5oС. Precipitaţiile anuale - 475 mm.

Relieful raionului reprezintă o cîmpie deluroasă, fragmentată de văi şi rîpi, mai ridicată în partea de est şi cu o uşoară înclinare spre vest, unde se contopeşte cu lunca Prutului. Dealurile au pîna la 250 metri înălţime şi pante domoale.

Bogăţiile subsolului sunt reprezentate de prundiş şi nisip (în lunca Prutului), piatră de construcţie (Balatina, Buteşti, Camenca, Cobani), piatră de var (Cuhneşti, Viişoara), argile (Glodeni, Danu, labloana).

Majoritatea solurilor o reprezintă cernoziomuri argilo-nisipoase, levigate ş. a. 

Raionul Glodeni este bogat în rîuri, cel mai mare rîu de pe teritoriul raionului este Prutul - la hotar de stat cu România, mai mici - Camenca, Camencuţa, Căldăruşa, Glodeni (bazinul Portului) şi Copăceanca (bazinul Răutului). Raionul este bogat în lacuri şi iazuri (1880 de hectare).

Fauna este reprezentată în mare parte prin animale ca: vulpea, nevăstuica, jderul, căprioara, ciocanitoarea, turturica, fazanul, ş.a. (în păduri), mistreţul, ondatra, vidra, raţa sălbatică, lişiţa, bîtlanul (în lunca Prutului), ţiștarul, şoarecele de cîmp, iepurele, potîrnichea (în stepă).

Din vegetaţie predomină plantele de stepă şi silvostepă: negara, graminee, stejar, salcîm alb, plop, frasin, arţar, ulm, alumsoc, maceş. În apropierea satului Moara Domnească, se înalţă stejarii seculari, ce se află pe teritoriul Rezervaţiei Ştiinţifice „Pădurea Domnească".

Atracţii turistice

Pe teritoriul raionului Glodeni sînt atestate monumente arheologice de importanţă istorică, certificate de probele săpăturilor realizate în a doua jumătate a secolului trecut de colaboratorii Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Săpăturile efectuate au scos în vileag urme de vetre şi cuptoare, aşezări omeneşti cu elemente de interior şi ale unor case făcute din nuiele şi lut. Printre obiectele de uz casnic şi gospodăresc pot fi menţionate vasele de lut înfrumuseţate cu ornamente din linii incizate, gropiţe imprimate şi alte elemente.

Patrimoniul cultural al cîmpiei Glodenilor mai cuprinde recifurile din Buteşti, Cobani şi Balatina, zeci de gorgane mari şi mici, care îşi aşteaptă cercetătorii. Este destul de variat şi patrimoniul cultural cu monumente arhitecturale şi istorice -biserici din lemn şi piatră ridicate în localităţile Bisericani, Ustia, Limbenii Vechi, Balatina, Cobani, monumente dezvelite în memoria pămîntenilor căzuţi la datorie în conflictele armate ş. a.

Datorită condiţiilor naturale, raionul Glodeni constituie un punct atrăgător pentru turism cu pădurile care se întind pe suprafeţele stîncoase, iazurile şi rîurile ce străbat teritorii vaste şi alte locaţii.

Dintre obiectele turistice care pot fi vizitate menţionăm:

  • Rezervaţia Ştiinţifică “Pădurea Domnească;
  • Recifurile din Cobani, Buteşti, Balatina;
  • Cheile Buteşti;
  • Suta de Movile;
  • Ţara Bîtlanilor;
  • Grota de la Cobani.

Hatra raionului Glodeni

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 917 (8479151) Unice 274 (180961)
Generic ViagraBuy Viagra Weight Loss medicinesBuy CialisOnline ViagraMedicines online. Viagra and CialisFrance CigarettesEU CigarettesMarlboro CigarettesUSA cigarettes