| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Protocolul Adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare

Protocolul Adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare stabileşte un parteneriat între Republica Moldova pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte.

Ideea creării acestui acord a fost înaintată înca în 2007 de către Comisia Europeană avînd ca destinaţie de bază statele participante în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Propunerea în cauză a fost înaintată datorită interesului sporit al statelor terţe, inclusiv al Republicii Moldova, de a participa la anumite iniţiative ale UE, precum şi necesităţii simplificării acestui proces. Încheierea acestui Acord Cadru s-a propus să fie realizat printr-un Protocol adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare care constituie baza relaţiilor juridice şi politice de cooperare între RM şi UE. Potrivit prevederilor Protocolului, pînă la intrarea lui în vigoare părţile au convenit ca acesta să se aplice cu titlu provizoriu de la data semnării lui, şi anume 30 septembrie 2010.

Aspectul politic. Protocolul va da posibilitatea instituţiilor naţionale din RM să participe la iniţiativele UE. Acestea din urmă vor contribui la promovarea şi implementaterea reformelor în conformitate cu principiile şi valorile europene în multiple domenii (ştiinţă, transport, cultură, mediu, economie, justiţie, sănătate, combaterea corupţiei etc.), vor consolida cadrul instituţional, vor dezvolta cooperarea între parteneri din diverse ţări, precum şi vor facilita schimbul de experienţă şi acumularea de noi practici.

Prin senmarea acordului cadrul ce prevede principiile generale de participare a statului la programele comunitare, Consiliul UE a împuternicit Comisia Europeană de a purta negocieri pentru oricare program în parte, fără a fi necesară eliberarea de fiecare dată a mandatului de negocieri (procedură extrem de complexă şi de lugă durată).

Aspectul normativ. Prevederile Protocolului adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare nu contravin legislaţiei interne în vigoare şi nu implică adoptarea actelor normarive noi. Prezentul tratat nu contravine altor tratate internaţionale la care RM este parte.

Aspectul Organizatoric. Aplicatrea prevederilor Protocolului în speţă nu implică întreprinderea măsurilor suplinentare privind înfiinţarea unor structuri noi.

Aspectul financiar. Prezentul document nu implică angajamente financiare directe din partea RM. Ulterior, în dependenţă de programele, agenţiile selectate vor fi aprobate contribuţii din partea statului. Luînd în consideraţie faptul că participarea statului nostru la programele şi agenţiile Uniunii va fi confirmată printr-un memorandum de înteţelegere între autoritatea naţională beneficiară şi Comisia Europeană, contribuţiile financiare de participare vor fi stabilite în respectivele documente încheiate ulterior. În acelaşi timp, există posibilitatea obţinerii unor resurse financiare prin înaintarea spre finanţare a diverselor proiecte în cadrul programelor, agenţiilor la care se va participa.

Aspectul economic. Tratatul în cauză va contribui nemijlocit la preluarea celor mai bune practici europene şi implementarea acestora la diverse ramuri ale economiei Moldovei.

Aspectul temporar. Protocolul este încheiat pentru perioada valabilităţii Acordului de Parteneriat şi Cooperare între RM şi Comunitatea Europeană. Prevederile acestui instrument internaţional se aplică provizoriu din momentul semnării acestuia, fiind necesară totodată şi îndeplinirea procedurilor interne de ratificare, stabilite de legislaţia naţională în domeniu.

Drept etapă ulterioară semnării Protocolului, conform recomandărilor UE, se propune efectuarea unei evaluări a propunerilotr instituţiilor naţionale de a participa la un program sau altul, reieşind din capacităţile reale ale statului de a valorifica posibilităţilor oferite de programele respective. Rezultatele evaluării vor fi comunicate partenerilor comunitari, pentru ca ulterior, în comun să fie demarate discuţiile de participare la fiecare iniţiativă în parte.

Pe 30 septembrie 2010, Parlamentul European a aprobat Protocolul Adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Moldova şi Uniunea Europeană. Acesta este un instrument eficient pentru a accelera procesul de racordare la standartele comunitare în diverse domenii, ceea ce se va expune benefic asupra procesului de integrare europeană în general. Republica Moldova este primul stat din dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate, care semnează un asemenea aranjament oferit statelor partenere.

Semnarea Protocolului Adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare este un pas important în procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Acest Protocol va permite Republicii Moldova să participe la diverse programe şi agenţii comunitare, cum ar fi  Programul Cadru 7: domeniul cercetării, vama, sănătatea, competitivitatea, transporturile, inovaţiile şi comunicaţiile. Aceste programe sînt foarte importante pentru cooperarea RM-UE şi vor fortifica şi mai mult relaţia dintre Moldova şi statele comunitare.

E de  menţionat flexibilitatea pe care o oferă Protocolul semnat respective  - Republica Moldova va avea posibilitatea să aleagă participarea la acele programe comunitare, pe care le va considera necesare, importante şi prioritate în vederea atingerii obiectivelor trasate.

Semnarea acestui Protocol oferă Republicii Moldova noi oportunităţi de a se alătura unor programe ale Uniunii Europeane destinate ţărilor candidate la aderare sau potenţial candidate.

 


 

 

 

 

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 1204 (12873621) Unice 164 (214571)