| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
ENPI-CBC 2007-2013

PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ENPI-CBC 2007-2013 ROMANIA - UCRAINA - MOLDOVA 2007- 2013

     Acesta este primul program de cooperare transfrontalieră la graniţele externe ale Uniunii Europene finanţat şi implementat în conformitate cu Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 2007-2013, adoptat până la această dată de Comisia Europeană.

     Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state vecine, respectiv judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui din România, oblasturile Odessa şi Cernăuţi din Ucraina şi întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Ύncepînd cu anul 2007, ţara noastră se află în poziţia de stat membru, a început să funcţioneze Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP-ENPI engl.). Acesta reprezintă principalul instrument financiar care sprijină implementarea Politicii Europene de Vecinătate. Instrumentul va finanţa programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre şi ale ţărilor terţe cu care acestea au o graniţă comună.
      Cooperarea transfrontalieră cu Republica Moldova şi Ucraina se înscrie în cadrul oferit de Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat. Documentul Strategic privind cooperarea transfrontalieră în perioada 2007- 2013, furnizează o listă a statelor şi a zonelor eligibile pentru finanţare din IEVP, precum şi gruparea acestora în programe comune.
Documentul Strategic, în versiunile succesive puse la dispoziţie de Comisia Europeană, prevede ca Republiva Moldova să desfăşoare activităţi de cooperare transfrontalieră finanţate din IEVP cu România şi Ucraina în cadrul unui program trilateral.

     Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei şapte ani de programare, din care contribuţia UE prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este de aproximativ 126 mil. Euro, în timp ce statele partenere trebuie să participe la finanţarea proiectelor cu o cofinanţare în valoare totală de aproximativ 11,4 mil. Euro. Programul stabileşte o alocare a fondurilor pe priorităţi şi măsuri, iar contractele de finanţare vor fi atribuite în urma unui proces de selecţie a celor mai bune proiecte depuse în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.

  • Obiective şi priorităţi
  • Structura organizatorică
  • Eligibilitate

     I. Obiective şi priorităţi

Obiectivele programului

1. Stimularea dezvoltării economice şi sociale în aria programului şi în ariile adiacente
2. Abordarea aspectelor privind mediul înconjurător în zona de frontieră şi asigurarea unui nivel ridicat de pregătire pentru situaţii de urgenţă
3. Ύncurajarea contactelor şi cooperării între locuitorii zonelor de graniţă.

Priorităţile şi măsurile programului

Prioritatea 1 - Dezvoltare economică şi socială prin:
Masura 1.1 - Ύmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în zonele urbane şi rurale,
Masura 1.2 - Iniţiative de cooperare în domeniul transportului şi reţelelor de energie .

Prioritatea 2 - Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă prin:
Masura 2.1 - Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, în special prin monitorizarea mediului, managementul bazinelor rîurilor şi reducerea riscului de inundaţii,
Masura 2.2 - Managementul resurselor de apă şi al deşeurilor,
Masura 2.3 - Planificare comună pentru situaţii de mediu de urgenţă.

Prioritatea 3 - Promovarea activităţilor people to people prin:
Masura 3.1 - Sprijin pentru administraţia locală şi regională, inclusiv euroregiuni, pentru societatea civilă şi comunităţi locale
Masura 3.2 - Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei
Masura 3.3 - Prevenirea traficului de fiinţe umane şi lupta împotriva crimei organizate

Prioritatea 4 - Asistenţă tehnică. Această prioritate va asigura eficienţa şi eficacitatea în utilizarea resurselor, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile programului.

II. Structura organizatorică

Autoritate de Management:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Direcţia Generală Cooperare Teritorială Internaţionala (România)
Autoritate Naţională
Ministerul Economiei (Ucraina)
Ministerul Economiei şi Comerţului (Moldova)
Secretariat Tehnic Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava
Comitet de Monitorizare
-responsabil cu monitorizarea implementării programului
-numar egal cu reprezentanţi din statele partenere în program, de la nivel naţional, regional şi local
-prezidat de către Autoritatea de Management
-Comisia Europeana poate participa cu rol consultativ
Comitetele de evaluare
-Membrii sunt numiţi de cele 3 state participante
Autoritatea de Certificare
Ministerul Finanţelor Publice (România)
Unitatea de Plata
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Direcţia de Certificare şi Plăţi Programe
Autoritatea de Audit
Organism operaţional independent de pe lîngă Curtea de Conturi a Români
ei

III. Eligibilitate

Aria eligibilă de cooperare:
România, judeţele : Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui
Ucraina , oblasturile : Odessa şi Cernăuţi
Republica Moldova : intreg teritoriul.
Regiuni adiacente :
Pentru România : judeţul Brăila
Pentru Ucraina : oblasturile Ivano-Frankivska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska (Vinkovetskyi, Chemerovetskyi, Khmelnytskyi, Kamyanets-Podilskyi, Letychivskyi, Dunayevetskyi, Derazhnyanskyi, Novoushutskyi,Yarmolynetskyi si Horodetskyi) şi 12 raioane ale oblastului Ternopilska (Ternopilskyi, Berezhanskyi, Pidgayetskyi, Kozivskyi, Pidvolochyskyi, Terebovlyanskyi, Monasturskyi, Gusyatynskyi, Chortkivskyi, Borshchivskyi, Zalishutskyi şi Buchatskyi).

Potenţiali beneficiari
- Autorităţi locale şi regionale
- ONG-uri,
- Asociaţii şi organizaţii reprezentative

Proiecte eligibile
Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor:
- existenţa unui partener de partea cealaltă a graniţei*
- capacitate administrativă,
- capacitate tehnică
- capacitate financiară.
*Cel puţin un partener trebuie să fie moldovean şi un partener să provină din Ucraina şi/sau România. Nu se acceptă proiecte doar între parteneri din Ucraina şi România. Aplicantul principal (lead partner-ul) şi partenerii trebuie să aibă sediul în aria eligibilă a programului.

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 1058 (12873475) Unice 151 (214562)