| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
TAIEX

     TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) este Instrumentul de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii, din cadrul Direcţiei Generale Extindere a Comisiei Comunităţilor Europene. Sediul central al instituţiei se afla la Bruxelles, Belgia, Are drept scop să asiste ţările beneficiare în domeniul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, politicele şi practicele interne ale UE şi este orientată, in primul rind, către statele în curs de aderare, dar şi a statelor membre în primii ani de la aderare.
     Beneficiarii asistenţei TAIEX sunt cei care, in cadrul sectorului public sau privat, au un rol in transpunerea, aplicarea si implementarea legislaţiei Uniunii Europene. Principalele grupuri de beneficiari sunt:

  • funcţionari care lucrează în administraţia publică; la nivel naţional şi subnaţional şi în asociaţiile autorităţilor locale;
  • autorităţile judiciare şi de implementare a legilor;
  • membri ai Parlamentului şi funcţionari publici care lucrează în Parlament şi Consiliile Municipale;
  • asociaţii comerciale şi profesionale care reprezintă parteneri sociali, precum şi reprezentanţi ai uniunilor comerciale şi asociaţii de angajaţi;
  • interpretori, revizori şi translatori de texte legislative.

     Punerea în aplicare a legislaţiei UE de către administraţiile naţionale, inclusiv furnizarea asistenţei tehnice in privinţa transpunerii acesteia in statele beneficiare, constituie principalul rol al TAIEX. De asemenea, asigură formarea tehnică şi consilierea experţilor in ţările beneficiare prin asistenţa omologilor din ţările care stăpînesc deja practicile respective. Astfel, serveşte la colectarea şi transmiterea informaţiei privind cele mai bune practici, intre ţările beneficiare, constituindu-se baze de date pentru monitorizarea progreselor înregistrate şi nevoile de asistenţă tehnica viitoare.

Forme de acordare a asistenţei TAIEX:

  • Organizarea de seminare şi workshop-uri în scopul prezentării şi explicării problemelor legate de politicile, legislaţia şi funcţionarea Uniunii Europene. Asistenţa poate fi individuală sau multilaterală, implicînd mai multe autorităţi administrative din statul beneficiar.
  • Vizită de studii oferă oportunităţi pentru oficialii din administraţia publică de a înţelege modul în care Statele Membre ale UE rezolvă problemele în practică legate de cooperarea Uniunii Europene. Oficialii din statul beneficiar pot întreprinde o vizită de informare în Statele Membre ale UE pentru a vedea la faţa locului cum funcţionează unele instituţii etc.
  • Vizită de experţi acordă posibilitatea de a solicita un grup de experţi din cîteva State Membre ale UE, care se vor deplasa în statul beneficiar şi vor oferi asistenţă concretă într-un domeniu specific, ca de exemplu în legislaţie, implementarea acesteia sau a celor mai bune practici în implementarea acesteia.

     Pentru a beneficia de asistenţa TAIEX vizitaţi pagina web: http://taiex.cec.eu.int apoi accesaţi Formularul de Aplicare şi alegeţi forma de asistenţă. Completaţi formularul în detalii. Este foarte important de a explica în detalii scopurile şi obiectivele cererii şi referinţa la cadrul de cooperare al UE. De asemenea este important de a indica corect detaliile de contact. Ύn caz dacă nu aveţi adresă electronică, puteţi transmite copia aplicaţiei prin fax cu indicarea că doriţi să aveţi un răspuns prin fax. Ύn alte cazuri, toate aplicaţiile ar trebui să fie transmise on-line printr-un simplu click pe butonul submit€. Ύn decursul următoarelor săptămîni veţi primi un răspuns oficial prin e-mail sau prin fax cu informaţia privind acceptarea sau neacceptarea cererii dumneavoastră.

     Republica Moldova a fost anuntaţă despre funcţionalitatea şi deschiderea instrumentului dat în cadrul Reuniunii anuale a punctelor naţionale de contact Twinning/Taiex din statele membre ale UE şi cele beneficiare la 8-9 iunie 2006 la Bruxelles. La această şedinţă ţara noastră, a fost invitată să se pregătească pentru a prezenta în viitorul apropiat proiecte concrete. Mecanismul TAIEX oferă Republicii Moldova posibilitatea de a beneficia de organizarea unor seminare, mese rotunde, vizite ale experţilor străini în Republica Moldova şi vizite de documentare ale experţilor naţionali în statele membre ale UE. Scopul activităţilor date constă în consolidarea capacităţii instituţionale în procesul de implementare a acquis-ului comunitar în toate domeniile prin acţiuni pe termen scurt.

În perioada 24-25 octombrie 2006, la Chişinău a avut loc seminarul de lansare a mecanismului Twinning şi Taiex pentru Moldova, organizat la iniţiativa Comisiei Europene, în cadrul căruia experţii europeni au familiarizat reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale din Moldova cu instrumentele respective. 

Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova a menţionat ca Programul TAIEX este accesibil pentru Republica Moldova din ianuarie 2007. Pană în februarie 2010, cu participarea funcţionarilor de stat din Moldova au fost organizate peste 50 de evenimente, la care au participat peste 1300 de persoane.

 

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 1055 (12873472) Unice 151 (214562)