| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
cautare avansata
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
PNUD

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), ca organism subsidiar al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a fost înfiinţat în 1965, prin rezoluţia 2029 (XX) (1965) a Adunării Generale a ONU. El reprezintă reţeaua globală a ONU în domeniul dezvoltării, cu scopul de a sprijini ţările în curs de dezvoltare în vederea atragerii şi utilizării corespunzătoare a asistenţei pentru dezvoltare.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este o reţea globală a ONU, care pledează pentru schimbări şi conectează ţările la cunoştinţe, experienţe şi resurse pentru a ajuta oamenii să edifice o viaţă mai bună. PNUD are oficii în 166 de ţări, lucrînd cu guvernele şi oamenii asupra propriilor lor soluţii pentru necesităţile de dezvoltare globale şi naţionale. Pe măsură ce îşi dezvoltă capacităţile locale, ei se alătură reprezentanţilor PNUD şi comunităţii ei extinse de parteneri care pot duce la realizări.

Liderii lumii au pledat pentru îndeplinirea Obiectivelor Milenare ale Dezvoltării (OMD) pînă în 2015, incluzînd obiectivul important de a reduce cu jumătate sărăcia extremă. PNUD, făcînd uz de reţeaua sa internaţională, coordonează eforturile globale şi naţionale pentru realizarea acestui scop.

Efortul PNUD ajută ţările să creeze şi să ofere soluţii pentru scopurile de:

Guvernare democratică: Tot mai multe ţări depun efort pentru instaurarea guvernării democratice. Scopul acestora este să dezvolte instituţiile şi procesele care răspund mai adecvat necesităţilor cetăţeanului de rînd, incluzînd săracii, şi aceasta promovează dezvoltarea. PNUD ajută ţările să ajusteze sistemele electorale şi legislative, să îmbunătăţească accesul la justiţie şi la administrarea publică, şi să dezvolte o capacitate mai mare pentru acordarea serviciilor de bază celor care le necesită mai mult. Prin programele sale, PNUD face o conexiune între exponenţii diferitor naţiuni pe întreg globul, creînd parteneriate şi oferind căi de promovare a participării, evaluării şi eficienţei la toate nivelurile.

Reducerea sărăciei: Ţările în curs de dezvoltare lucrează să îşi creeze strategiile lor proprii de eradicare a sărăciei bazate pe necesităţi şi priorităţi locale. PNUD acordă consultanţă pentru elaborarea acestor soluţii naţionale şi ajută la evaluarea eficienţei acestora prin sponsorizarea proiectelor-pilot inovative; conectarea ţărilor la cele mai bune resurse şi practici globale; promovarea rolului femeilor în dezvoltare.

Prevenirea crizelor şi recuperarea: Prin reţeaua sa globală, PNUD caută şi oferă soluţii inovative pentru prevenirea crizelor, prezicerea crizelor şi rezolvarea conflictelor.

Energie şi Mediu: PNUD, prin intermediul unor programe, cum ar fi Iniţiativa Ecuatorială şi Facilitarea Mediului Global – un parteneriat dintre Programul ONU pentru Mediu şi Banca Mondială – ajută ţările să îşi întărească capacitatea de a răspunde necesităţilor la nivel global, naţional şi comunitar, căutînd şi oferind cele mai bune practici, oferind politici inovative de consultanţă şi facilitînd relaţie dintre parteneri prin proiecte-pilot.

HIV/SIDA: PNUD oferă consultanţă pentru plasarea problemei HIV/SIDA în centrul atenţiei la planificarea activităţilor şi a bugetelor naţionale; ajută la edificarea unei capacităţi naţionale pentru promovarea iniţiativelor ce includ oameni şi instituţii care nu au o relaţie obligatorie cu sistemul de sănătatea publică; şi promovează responsabilitatea descentralizată care susţine acţiunile la nivel de comunitate. Pentru că HIV/SIDA este o problemă a întregii lumi, PNUD susţine aceste eforturi naţionale oferind cunoştinţe, resurse şi cele mai bune practici din lume.

PNUD acordă consultanţă pentru protecţia drepturilor omului: promovare a egalităţii genurilor; întărirea economică, planificarea şi dezvoltarea eficientă; prevenirea crizelor şi rezolvarea conflictelor; accesul la apă potabilă, servicii de canalizare, şi surse de energie; mobilizarea largă a societăţii împotriva HIV/SIDA.

PNUD este în centrul eforturilor ONU pentru reducerea sărăciei globale. La nivel global, PNUD conduce Grupul pentru Dezvoltare al ONU, care include actorii cheie în activităţile de dezvoltare ale ONU.

PNUD  are o voce unică în dezvoltarea internaţională. În Raportul anual al Dezvoltării Umane, elaborat de PNUD, sunt concentrate dezbaterile internaţionale pe cele mai importante probleme ale dezvoltării, oferind noi instrumente de evaluare,  analize inovative şi adesea propuneri de politici contradictorii. Ţările în dezvoltare şi partenerii lor internaţionali, folosesc Raportul pentru a evalua rezultatele şi a elabora noi politici.

PNUD Moldova

Mandatul PNUD în Moldova este determinat de un acord semnat între Guvernul de la Chişinău şi PNUD la 2 octombrie 1992. Prin acest acord, autorităţile de la Chişinău solicită PNUD asistenţă „pentru consolidarea eforturilor naţionale în scopul soluţionării celor mai stringente probleme legate de dezvoltarea economică a ţării, promovarea progreselor sociale şi asigurarea standardelor de viaţă”.

Statutul PNUD în Republica Moldova este reglementat de Cadrul de Cooperare pe Ţară (CCT) şi Documentul Programului de Ţară (2007-2011) care este în concordanţă cu priorităţile şi planul de acţiuni ale Guvernului de la Chişinău.

Reprezentantul Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova a fost numită în iunie 2007 Dna. Kaarina Immonen.

Prin susţinerea sa acordată în contextul Cadrului de Cooperare pe Ţară, PNUD creează resurse în societatea moldoveană menite să asigure capacităţi naţionale şi locale de guvernare şi de organizare în cadrul societăţii civile şi sectorului privat. PNUD contribuie la atragerea asistenţei internaţionale care să ajute societatea moldoveană în acest sens.

Una din strategiile principale ale biroului PNUD este angajarea autorităţilor guvernamentale şi factorilor de decizie într-un dialog continuu menit să atingă dezvoltarea durabilă a ţării. Dialogul garantează analiza amplă a problemelor, găsirea soluţiilor pentru acestea şi identificarea domeniilor în care PNUD trebuie să se implice prin asistenţă.

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 1034 (12873451) Unice 151 (214562)